Målgrupp

160A9794

Vår målgrupp är flickor och pojkar i åldrarna 14 - 19 år med begynnande missbruksproblem och psykosocial problematik.
Målsättningen är genom samverkan och hög delaktighet gemensamt arbete med klienten till att förändra, förbättra och genom stöd och behandling ge klienten goda förutsättningar till en god livssituation och möjligheter inför framtiden.

Sök