Kompetens

 

Kompetens inom verksamheten

- socionomer, beteendevetare, behandlingspedagoger,
pedagoger och terapeut med steg 1 utbildning.

HVB Marielund har tillgång till psykolog och handledare inom lösningsfokuserat förhållningssätt.

Utbildningar vi har:
• Återfallsprevention
• Repulse
• Disa
• MI
• Självskadebeteende
• Nätverksarbete
• Hedersrelaterat hot och våld

Bane Berbatovci är föreståndare på HVB Marielund. Bane är beteendevetare och utöver sin kandidatexamen har hon en masterutbildning i socialt arbete. Bane har 10 års erfarenhet av att jobba med socialt arbete. Hon har tidigare jobbat som skolkurator. Bane är utbildad handledare och har tidigare under två års tid handlett personal. Hon har även genomgått ledarskapsutbildningar samt utbildning i systematiskt kvalitetsarbete.

Bane Berbatovci

Therese Lundberg är samordnare på HVB Marielund. Hon har sociala omsorgsexamen med inriktning organisation och ledarskap samt socionomexamen. Hon har även grundläggande psykoterapeutexamen steg 1 med inriktning familjeterapi. Therese har arbetat som områdeschef, samt som kurator inom landsting och skola (10 år).

Therese Lundberg

Sök