Delaktighet

small 3

Målsättningen är att i all planering och behandling alltid involvera och motivera klienten till aktivt deltagande. Detta genom att klienten tillsammans med kontaktpersonen aktivt formulera behandlingsmål och strategier för att kunna nå målen i genomförandeplanen och till en lyckad behandling.
Utöver de behandlande inslagen kommer verksamheten ha återkommande utvärdering och uppföljningssamtal med klienten där han eller hon får möjlighet till att uttrycka hur denne upplever behandlingen och hur denne känner kring uppsatta mål och möjligheter till att lyckas.

Sök