Om Oss

small 3

Delaktighet
Målsättningen är att i all planering och behandling alltid involvera och motivera klienten till aktivt deltagande. Detta genom att klienten tillsammans med kontaktpersonen aktivt formulera behandlingsmål och strategier för att kunna nå målen i genomförandeplanen och till en lyckad behandling.
Utöver de behandlande inslagen kommer verksamheten ha återkommande utvärdering och uppföljningssamtal med klienten där han eller hon får möjlighet till att uttrycka hur denne upplever behandlingen och hur denne känner kring uppsatta mål och möjligheter till att lyckas.

small 2

Personal
Vi har personal med många års erfarenhet inom socialtjänst, skola och arbete på olika HVB – boende. Vår personal som arbetar hos oss är beteendevetare, socionomer, behandlare och har andra adekvata utbildningar samt erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.

small

Vision
Vår vision är att vi alltid ska ha den enskilda individen i centrum och att vi alltid ska göra vårt bästa för att hjälpa människan vidare i livet. Vi vill skapa en miljö där varje boende hos oss får rätt förutsättningar och möjligheter för att utvecklas, detta vill vi göra genom individuellt anpassade insatser av högsta kvalité.

Sök