Välkommen till HVB Marielund

vägen till nya möjligheter

2310020 stenbro i nattraby

HVB Marielund är beläget centralt i Nättraby, ca 1 mil från Karlskrona centrum. I vår stora härliga trävilla erbjuds stöd och behandling med hemlik boendemiljö. I trädgården erbjuds en idyllisk miljö med fruktträd, trädgårdsodlingar och parktomt med egen strand vid Nättrabyån.

 1

Vision

Vår vision är att vi alltid ska ha den enskilda individen i centrum och att vi alltid ska göra vårt bästa för att hjälpa människan vidare i livet.

 2

Målgrupp

Vår målgrupp är flickor och pojkar i åldrarna 14 år till och med 19 år med psykosocial problematik, beteendeproblematik, normbrytande/destruktiva beteenden, relationsproblematik och social isolering.

 3

Delaktighet

Målsättningen är att i all planering och behandling alltid involvera och motivera klienten till aktivt deltagande.

Vårt hus i Nättraby

160A9813
160A9794
160A9805
160A9784
160A9787
160A9783
160A9778
160A9764
160A9758
160A9756
160A9747
160A9751

Sök